Käyttöohje

Laitteen voi asentaa kellariin tai pohjakerrokseen. Suositeltava asennustapa on seinäasennus. Laite kytketään sähköverkkoon.

Laitteen etäisyys sähköjohdoista ja pistorasioista tulee olla vähintään 30 cm, etäisyyden sähkökeskukseen, sähkögeneraattoriin tai sähköpaneeleihin tulee olla vähintään 2 m.

Kosteusmittaukset suorittaa Drymatin valtuuttama asiantuntija. Mittaukset kohdistetaan vain seiniin ja niissä käytetään GANN UNI 2 mittauslaitetta tai GANN kalsiumkarbidimenetelmää.

Mittauksia ei saa suorittaa ikkunoiden, sadevesiputkien tai ilmanvaihtoputkien alla.

Laitteen sijoituspaikan muuttaminen ja irrottaminen sähköverkosta on kiellettyä. Drymat Systeme laite on jatkuvatoiminen (sähkökatkoksia lukuun ottamatta).

Seinissä tapahtuva kristallisointi: mikäli seinissä on suolalaikkuja niiden koko saattaa kasvaa kolmen ensimmäisen kuukauden sisällä.

Laitteen käyttäjän tulee sen tehokkuuden varmistamiseksi estää veden välitön virtaus rakennuksen rakenteisiin muokkaamalla kaadot rakennuksesta poispäin, sekä korjata seinän sisällä olevat mahdolliset vuodot (esim. putkirikot).

Yhteys laitteeseen luodaan infrapunaliitännän COM-Interface/RS232 (kauko-ohjauslaite) kautta, jonka omistaa Drymatin tiimi.

LCD-näyttö

Näyttö kytkeytyy päälle infrapuna-käyttöliitännän kautta.

Näytöstä on luettavissa toimintatilan tiedot ja käyttötunnit.

Jos laitteeseen tulee toimintavirhe, ilmestyy näyttöön toimintatietojen sijaan vikakoodi.

LCD-taustavalo sammuu 60 sekunnin kuluttua.

LED-valot

Vihreä LED-valo viittaa siihen, että laite toimii asetetulla jännitteellä.

Vilkkuva keltainen LED-valo viittaa impulssien lähettämiseen.

Jos keltainen ja vihreä valo ovat sammuneet, tarkista laitteen sähköliitäntä.

Punainen LED-valo viittaa toimintahäiriöön.

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö (punainen LED-valo) tai sinulla on kysyttävää, ota yhteys sähköpostilla info@drymat.fi tai soittamalla numeroon 045 268 2742  (ma-pe klo 9.00 – 17.00).

Laitteiden takuuehdot
Drymat M2030, Drymat M2030EO+

Laitteilla on kahden vuoden takuu. Jos laitteessa takuuaikana ilmenee valmistus- ja/tai materiaalivirheitä, ne korjataan veloituksetta tai viallinen laite vaihdetaan uuteen.

Takuu raukeaa, jos laitetta on vahingoitettu, siitä on poistettu sinetit tai sen sijoituspaikkaa on muutettu jonkin muun kuin valtuutetun asentajan toimesta.

Takuu alkaa laitteen myyntipäivänä.