Suomen markkinoille on saapunut uusi innovatiivinen menetelmä kaikkien kellareiden, perustusten ja muurattujen rakenteiden tehokkaaseen kuivattamiseen ja maasta nousevan kosteuden estämiseen!


Drymat®Systeme on kehittänyt teknologian, jolla pystytään luotettavasti kuivattamaan sekä rakennuksen perustukset, että rakennuksen anturasta nousseen kapillaarisen kosteuden aiheuttamat kosteusvauriot. Lisäksi menetelmällä estetään kosteuden nousun jatkuminen.  

Teknologia perustuu täysin uudenlaiseen sähköfysikaaliseen menetelmään, jonka on todettu estävän erittäin tehokkaasti kapillaarista kosteuden nousua.

Menetelmä on käytössä jo mm. Saksassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja muutamissa muissa Euroopan maissa, sekä Venäjällä.

Sähköfysikaalisen menetelmän kapillaarisen kosteuden poistaminen rakenteista on merkitty 15.01.2011 eurooppalaiseen standardiin ÖNORM B 3355-2 / Itävalta.Miksi kannattaa käyttää Drymat®Systeme laitteita

Rakennuksen yleiskunnon parantumisen lisäksi:

  • Järjestelmän ansiosta kosteusvaurioiden korjaaminen ei enää ole tarpeellista. Pintamateriaalit pysyvät kuivina ja ehjinä sekä sisä- että ulkoseinissä. Seiniä rapauttavia ja pintamateriaaleja vaurioittavia kosteus- ja salpietarisuolan aiheuttamia laikkuja ei synny.

  • Haitallinen kosteus poistuu ja sisäilmasta tulee kuivempi. Rakennusta vaurioittavien ja ihmisille haitallisten sienten kasvu ja homeitiöiden lisääntyminen lakkaa. Lisäksi epämiellyttävät hajut poistuvat.

  • Muuratun rakenteen eristeominaisuudet parantuvat merkittävästi. Kuiva muuraus auttaa säästämään jopa 65 % lämmitysenergiaa.

Hyvä tietää!

  • laitteen asennus ei vaadi laajoja rakennustöitä (tällä on merkitystä mm. suojelukohteissa).
  • seinien kuivumiseen kuluva aika on kohteesta riippuen 6-18 kuukautta.
    Saavutettu kuivuutaso pysyy yllä, kun laite pidetään kytkettynä sähköverkkoon.
  • laitteen käyttöikä on laboratoriotestien mukaan vähintään 30 vuotta.
  • laitetta ei tarvitse huoltaa, kytkentä sähköverkkoon riittää.
  • laitteen energiankulutus on alhainen (alle 1 euro kuukaudessa/laite).

Laitteen toimintaperiaate


Kun maaperän varaus on negatiivinen ja kun seinään kertynyt kosteus saa positiivisen varauksen, kosteus alkaa palata seinästä – eli rakenteessa olevia kapillaareja pitkin – takaisin maaperään (fysiikan sääntöjen mukaan alkavat plus- ja miinusmerkkiset varaukset vetäytyä toinen toisiaan kohti). Kun kosteus on poistunut seinästä, maaperään suoraan kosketuksissa oleva rakennuksen osa jää ympäröimään laitteen luomaa aktiiviestettä, joka estää kosteuden tunkeutumisen takaisin rakenteeseen.

Hyvä tietää!

Joissakin tapauksissa käytetään kosteusongelmien poistamiseen erillistä imulaitetta. Mikäli ongelmien perimmäinen syy on perustusten tai seinien kautta sisään kulkeutuvassa ja kapillaareja pitkin ylöspäin nousevassa kosteudessa, niin kosteuden poistaminen pelkällä imurilla ei riitä ratkaisemaan ongelmaa.  Imuri poistaa  kosteuden seinistä, mutta ei maaperästä ja näin ollen kosteuden nousu seinärakenteisiin jatkuu, koska kosteuseristeet ovat joko viallisia tai puuttuvat kokonaan. Ongelma poistuu vasta, kun kosteuden nousu rakenteisiin estetään.


Prosessi lyhyesti:

Feature Box Title

Kohteen tarkastus. Kosteuden ja sen aiheuttaman ongelman toteaminen.


Feature Box Title

Ennen laitteen asentamista selvitetään: •rakenteiden kosteustaso •seinien ja sisätilojen lämpötila.


Feature Box Title

Laite asennetaan ruuveilla seinään ja kytketään pistotulpalla sähköverkkoon. Mallin M2030 EO+ kohdalla on huomioitava elektrodien asennus.


Feature Box Title

Asentamisen jälkeen suoritetaan määräajoin tapahtuvat yksi tai kaksi jälkimittausta. Kuivatusprosessi kestää keskimäärin kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen.